اردوی تفریحی ورزشی بازیکنان باشگاه البرز در اردوگاه الغدیر کردکوی
توسط admin دذ 8 Jul, 2017 دذ 04:00 ب.ظ | دسته‌بندی شده در اخبار داخلی باشگاه, مناسبت ها | با 0 دیدگاه

اردوی تفریحی ورزشی بازیکنان باشگاه البرز در اردوگاه الغدیر کردکوی

photo_2017-07-08_20-55-37 photo_2017-07-08_20-55-56 photo_2017-07-08_20-56-00 photo_2017-07-08_20-56-02 photo_2017-07-08_20-56-05 photo_2017-07-08_20-56-07 photo_2017-07-08_20-56-09 photo_2017-07-08_20-56-12 photo_2017-07-08_20-56-14 photo_2017-07-08_20-56-16 photo_2017-07-08_20-56-21 photo_2017-07-08_20-56-23 photo_2017-07-08_20-56-25 photo_2017-07-08_20-56-29 photo_2017-07-08_20-56-30 photo_2017-07-08_20-56-32 photo_2017-07-08_20-56-36 photo_2017-07-08_20-56-37 photo_2017-07-08_20-56-40 photo_2017-07-08_20-56-57 photo_2017-07-08_20-56-59 photo_2017-07-08_20-57-01 photo_2017-07-08_20-57-05 photo_2017-07-08_20-57-07 photo_2017-07-08_20-57-10 photo_2017-07-08_20-57-11 photo_2017-07-08_20-57-14 photo_2017-07-08_20-57-17 photo_2017-07-08_20-57-19 photo_2017-07-08_20-57-21 photo_2017-07-08_20-57-26 photo_2017-07-08_20-57-28 photo_2017-07-08_20-57-30 photo_2017-07-08_20-57-33

درباره -

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">